Programové desatero

1./ Zavedení spolkového státního uspořádání České republiky a přímou volbu presidenta. Zrušení Senátu jakožto drahé a zbytečné instituce.

2./ Vlastnictví zemědělské půdy cizími státními příslušníky je nepřípustné.

 3./  Požadujeme nahrazení tzv. „evropského práva“ obecným právem národním a zvláštní zákonodárství pro cizince.

 4./ Konfiskace všech zisků z nelegální privatizace bude provedena beze zbytku.

 5./ Výchova a vzdělání nadaných dětí chudých rodičů bude prováděna na náklady státu a ve vlasteneckém duchu.

 6./ Budeme důsledně trvat na vytvoření domácí potravinové základny podporou zemědělství, průmyslového vzestupu a konkurenceschopnosti na světových trzích.

 7./ Budeme hájit nedotknutelnost domácího nerostného bohatství, neboť budoucnost leží v hospodářské nezávislosti.

 8./ Soukromé vlastnictví nesmí být dotčeno.

 9./ Jakékoliv zásahy církve do záležitostí státu prostřednictvím vlastních politických stran jsou nepřípustné.

 10./ Odmítáme členství  v EU a NATO. Namísto toho je potřeba vytvořit  vojensko-hospodářský blok na bázi Středoevropské konfederace.