Krajské volby 2012

Moravskoslezský kraj     

  65                          www.republikani.eu                            65

          REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA

       „Poslušností občan zajišťuje pořádek, odporem zaručuje sám sobě svobodu.“

                                                                                                                             (A. Maurois)

 1)      Zrušíme kraje, zavedeme zemské zřízení – Čechy, Morava, Slezsko, popřípadě Praha.

2)      Zajistíme naplnění Ústavy ČR v tom smyslu, že lékařská péče je u nás bezplatná.

3)      Nepřipustíme instalaci cizích vojenských základen ani přítomnost zahraničních vojenských jednotek na našem území.

4)      Podpoříme zemědělskou výrobu a pěstování plodin na dosud ladem ležící zemědělské půdě.

5)      Snížíme kriminalitu – posílíme policejní hlídky v ulicích našich měst.

6)      Budeme podporovat rozvoj kultury a sportu se zvláštním důrazem na zdravý životní styl dětí a mládeže.

7)      Zasadíme se o zlepšení životního prostředí. Vyvineme tlak na největší znečišťovatele ovzduší s požadavkem na snížení množství prachových emisí minimálně na polovinu.

8)      Podporujeme rozvoj učňovského školství. Zastavíme a zrevidujeme dosavadní optimalizaci sítě středních škol, zvláště v těch případech, kdy dochází ke slučování vzdělávacích zařízení rozdílného zaměření.

9)      Zavedeme povinnost majetkových přiznání pro hejtmana, členy krajské rady a zastupitelstva, jakož i pro vyšší úředníky kraje. Zprůhledníme systém zadávání veřejných zakázek.

10)  Snížíme nezaměstnanost podporou vhodných projektů, upřednostníme místní společnosti a firmy, které budou zaměstnávat především občany našeho kraje.

11)  Rozhodně zabráníme zneužívání sociálních dávek všeho druhu. Kdo si „vybydlel“ byt, nemá nárok na další. Zákony budou platit pro všechny stejně.

12)  Prosadíme budování obchvatů některých měst (Bruntál, Třinec…), uspíšíme dobudování rychlostní komunikace mezi Ostravou a Opavou a zajistíme opravy silnic nižších tříd.

13)  V každém okresním městě bude zajištěna zdravotní péče v základních lékařských oborech, stejně jako dostatečný počet lůžek v nemocnicích.

14)  Jsme proti výstavbě přehrady v Nových Heřminovech. Na protipovodňovou ochranu zabezpečíme jiná účinná opatření.

15)  Naši krajští zastupitelé budou mít během svého volebního období na paměti každou z 300 obcí kraje.

Děkujeme za Vaše hlasy!  

Olomoucký kraj

VRÁTÍME   MORAVĚ   JEJÍ  HISTORICKÁ  PRÁVA

Vycházejíc z republikánského vládního programu  a  po důkladné analýze situace v naší zemi, stanovili jsme si pro budoucí období náročné úkoly. Korupce dosahuje obrovských rozměrů, arogance státních úředníků nezná hranic, policie se spolupodílí na trestné činnosti, justice je kompromitována vysokými státními úředníky.

Proto občanům této země navrhujeme:

1.- Autonomii  země  Moravskoslezské.    Budeme prosazovat nové státoprávní uspořádání –  to  je  federaci  tří  zemí – Moravy a Slezska,  Čech  a Prahy. Historické území Moravy má  právo  na  autonomii  a  Moravané a Slezané jsou  rovnoprávnými  národy, jako Češi. Daně vybrané na Moravě a ve Slezsku zde musejí zůstat.

2.- A bude práce. Rovněž  podpoříme  výstavbu  tunelu pod  Jesenickým  masívem  při  zachování  všech rozumných ekologických aspektů. Tunel zkrátí cestu o 30 km. Vznikne tak základna pro pracovní příležitosti a dopady nezaměstnanosti se podstatně zmírní. V této souvislosti budeme rovněž trvat na zachování všech regionálních železničních tratí.

3.- Zrušení poplatků.   Budeme  bojovat  za zrušení  poplatků v lékárnách  a  za lékařskou péči. Tato péče je podle ústavy   BEZPLATNÁ,  i  když  ministr  zdravotnictví i tak zvaný ústavní soud tvrdí opak.

4.- Vojenské základny. Odmítáme jakékoliv cizí vojenské základny na našem území. Užili jsme si dost raket sovětských,  není  důvod,  proč bychom  nyní  měli mít americké. Představují  naprosto  stejné  nebezpečí.   Přítomnost  amerických  jednotek  nikomu žádnou práci nezajistí. Současně budeme podporovat vznik jednotek Zemské domobrany.

5.- Vojenský újezd Libavá. Budeme  usilovat o návrat některých vojenských posádek, nebo o zpřístupnění  újezdu turistické veřejnosti. Vytvoří se tak podmínky pro rozvoj podnikání – zejména pak rozvoj obchodu a služeb – v této oblasti. Dále budeme usilovat o návrat části vojenské výroby do města Šternberka, čímž se zajistí zaměstnanost.

6.- Domovy důchodců. Budeme podporovat systém těchto zařízení pro důchodce,neboť staří lidé si zaslouží naši úctu a péči.

7.- Dobrovolná činnost.  V  této  oblasti  budeme  usilovat  o  obnovu  protipožární techniky  a  refundace  záchranných  zásahů  a  dále  o  zajištění  ozdravných  pobytů v příslušných zařízeních dobrovolným hasičům.

8.- Církevní restituce. Církev podle zákona z roku 1947 má mít v celé Československé republice v držení pouze 5.203 hektarů pozemků. Nad toto množství se nic vracet nebude.

VRÁTÍME   MORAVĚ   JEJÍ  HISTORICKÁ  PRÁVA

Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska (RSČMS)

Zlínský kraj         

Vycházejíc z republikánského vládního programu  a  po důkladné analýze situace v naší zemi, stanovili jsme si pro budoucí období náročné úkoly. Korupce dosahuje obrovských rozměrů, arogance státních úředníků nezná hranic, policie se spolupodílí na trestné činnosti, justice je kompromitována vysokými státními úředníky.

Proto občanům této země navrhujeme:

1.- Autonomii  země  Moravskoslezské.    Budeme prosazovat nové státoprávní uspořádání –  to  je  federaci  tří  zemí – Moravy a Slezska,  Čech  a Prahy. Historické území Moravy má  právo  na  autonomii  a  Moravané a Slezané jsou  rovnoprávnými  národy, jako Češi. Daně vybrané na Moravě a ve Slezsku zde musejí zůstat.

2.- A bude práce. Rovněž  podpoříme  výstavbu  tunelu pod  Vizovickými vrchy  při  zachování  všech rozumných ekologických aspektů. Vznikne tak základna pro pracovní příležitosti a dopady nezaměstnanosti se podstatně zmírní. V této souvislosti budeme rovněž trvat na zachování všech regionálních železničních tratí.

 3.- Zrušení poplatků.   Budeme  bojovat  za zrušení  poplatků v lékárnách  a  za lékařskou péči. Tato péče je podle ústavy   BEZPLATNÁ,  i  když  ministr  zdravotnictví i tak zvaný ústavní soud tvrdí opak.

 4.- Vojenské základny. Odmítáme jakékoliv cizí vojenské základny na našem území. Užili jsme si dost raket sovětských,  není  důvod,  proč bychom  nyní  měli mít americké. Představují  naprosto  stejné  nebezpečí.   Přítomnost  amerických  jednotek  nikomu žádnou práci nezajistí. Současně budeme podporovat vznik jednotek Zemské domobrany.

5.- Průmyslová zóna Holešov. Budeme  usilovat o příchod dalších investorů do této oblasti. Vytvoří se tak podmínky pro rozvoj podnikání – zejména pak rozvoj obchodu a služeb, čímž se zajistí zaměstnanost.

6.- Domovy důchodců. Budeme podporovat systém těchto zařízení pro důchodce,neboť staří lidé si zaslouží naši úctu a péči.

7.- Dobrovolná činnost.  V  této  oblasti  budeme  usilovat  o  obnovu  protipožární techniky  a  refundace  záchranných  zásahů  a  dále  o  zajištění  ozdravných  pobytů v příslušných zařízeních dobrovolným hasičům.

8.- Církevní restituce. Církev podle zákona z roku 1947 má mít v celé Československé republice v držení pouze 5.203 hektarů pozemků.Nad toto množství se nic vracet nebude.

VRÁTÍME   MORAVĚ   JEJÍ  HISTORICKÁ  PRÁVA

Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska (RSČMS)

Jihomoravský kraj     

Vycházejíc z republikánského vládního programu  a  po důkladné analýze situace v naší zemi, stanovili jsme si pro budoucí období náročné úkoly. Korupce dosahuje obrovských rozměrů, arogance státních úředníků nezná hranic, policie se spolupodílí na trestné činnosti, justice je kompromitována vysokými státními úředníky

Proto občanům této země navrhujeme:

1.- Autonomii  země  Moravskoslezské.    Budeme prosazovat nové státoprávní uspořádání –  to  je  federaci  tří  zemí – Moravy a Slezska,  Čech  a Prahy. Historické území Moravy má  právo  na  autonomii  a  Moravané a Slezané jsou  rovnoprávnými  národy, jako Češi. Daně vybrané na Moravě a ve Slezsku zde musejí zůstat.

2.- A bude práce. Rovněž  podpoříme  výstavbu rychlostních komunikací  při  zachování  všech rozumných ekologických aspektů. Vznikne tak základna pro pracovní příležitosti a dopady nezaměstnanosti se podstatně zmírní. V této souvislosti budeme rovněž trvat na zachování všech regionálních železničních tratí. 

3.- Zrušení poplatků.   Budeme  bojovat  za zrušení  poplatků v lékárnách  a  za lékařskou péči. Tato péče je podle ústavy   BEZPLATNÁ,  i  když  ministr  zdravotnictví i tak zvaný ústavní soud tvrdí opak.

 4.- Vojenské základny. Odmítáme jakékoliv cizí vojenské základny na našem území. Užili jsme si dost raket sovětských,  není  důvod,  proč bychom  nyní  měli mít americké. Představují  naprosto  stejné  nebezpečí.   Přítomnost  amerických  jednotek  nikomu žádnou práci nezajistí. Současně budeme podporovat vznik jednotek Zemské domobrany.

 5.- Průmyslová zóna Šlapanice. Budeme  usilovat o příchod dalších investorů do této oblasti. Vytvoří se tak podmínky pro rozvoj podnikání – zejména pak rozvoj obchodu a služeb, čímž se zajistí zaměstnanost.

6.- Domovy důchodců. Budeme podporovat systém těchto zařízení pro důchodce,neboť staří lidé si zaslouží naši úctu a péči.

 7.- Dobrovolná činnost.  V  této  oblasti  budeme  usilovat  o  obnovu  protipožární techniky  a  refundace  záchranných  zásahů  a  dále  o  zajištění  ozdravných  pobytů v příslušných zařízeních dobrovolným hasičům.

 8.- Církevní restituce. Církev podle zákona z roku 1947 má mít v celé Československé republice v držení pouze 5.203 hektarů pozemků.Nad toto množství se nic vracet nebude.