Odkaz prezidenta Beneše

                           Odkaz prezidenta Edvarda Beneše 1947 

       „Vážení spoluobčané, v době nedávné jsem podepsal historicky významné dokumenty  pro  naši  Československou  republiku,  tj. dekrety prezidenta Československé  republiky.  Tyto dokumenty nám dávají naději, že  se  již  nikdy  nebudou  opakovat  tragické události let  1938  – 1939.  Vědom  si  neblahých  zkušeností  našeho  národa, zejména druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byl i po  právu  na  základě  mých dekretů  z  naší  republiky  odsunuti.  Může  se  stát,  že  mé  dekrety vydané  z rozhodnutí  vítězných mocností druhé světové války budou s  odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.

Může  se  stát,  tak  jako  v  minulosti,  že  se  najdou  „čeští vlastenci“,  kteří  se  budou  sudetským  Němcům  za  jejich odsun  omlouvat   a  budou   nakloněni   jejich   návratu. 

Nenechte   se   oklamat,   a   jejich   návratu   nedopusťte !

Hitlerové  odcházejí,   avšak   snaha   o   ovládnutí   Evropy Německem zůstává. Mohou se najít „vlastenci“, kteří budou opět usilovat o odtržení Slovenska od Čech.

Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta  Československé  republiky  Tomáše Garriqua Masaryka  a  jeho  spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika.

              Vedlo by to k zániku obou našich národů.

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost,  a potrestejte všechny případné vlastizrádce,  ať  je  to kdokoliv a  v kterékoliv  době.

                                                                                 Váš  Edvard  Beneš