Zpravodajci: Na území ČR operují tajné služby Izraele

Takto přesně to ve výroční zprávě vojenského zpravodajství napsáno není, takto otevřeně by se to ani neslušelo napsat. Jak je tradičně zvykem, podle zpravodajských služeb se zdá, jakoby se to u nás hemžilo jen agenty ruskými.

Tvrdí to alespoň shodně, jako ale ostatně rok co rok, obě výroční zprávy českých zpravodajských služeb – BIS a Vojenského zpravodajství.

“V roce 2012 vnímala BIS vleklý problém disproporce personálních a materiálních kapacit, a to zejména v souvislosti s aktivitami ruské státní moci. Z pohledu bezpečnostních zájmů České republiky lze označit počty ruských zpravodajských důstojníků v řadách ruské diplomatické mise (či ruských cestujících zpravodajských důstojníků, tzv. „turistů“) v ČR za velmi vysoké. Ruské zpravodajské služby jsou navíc schopny jakékoliv personální potíže v ČR flexibilně řešit v rámci volného pohybu v schengenském prostoru,” píše se například ve zprávě BIS.

Podobně se nás Ruskem snaží strašit i vojenská rozvědka a kontrarozvědka:

“V roce 2012 představovaly nejvýznamnější špionážní hrozbu aktivity ruských zpravodajských služeb Hlavní správa vojenské rozvědky (GRU) a Služba vnější rozvědky (SVR). Ve srovnání s předchozími roky došlo k dílčímu poklesu aktivit těchto služeb zaměřených na získávání informací a vytváření využitelných kontaktů v prostředí rezortu Ministerstva obrany. Jako tradiční krycí pozice příslušníků ruských zpravodajských služeb v České republice jsou využívány pozice diplomatů na velvyslanectví a konzulátech Ruské federace. Příslušníci ruských zpravodajských služeb však působí také pod tzv. nelegálním krytím. Řada v zahraničí medializovaných případů odhalení nelegálů svědčí o tom, že ruské zpravodajské služby pokračují v jejich využívání,” stojí ve výroční zprávě Vojenského zpravodajství.

Jak Bezpečnostní informační služba, tak Vojenské zpravodajství rovněž varují před čínskými zpravodajskými službami a jejich aktivitami na území republiky.

Aby však vyznění výroční zprávy co do popisu aktivit cizích agentů na našem území nebylo tak suchopárné, dodává Vojenské zpravodajství tuto doušku:

“Na území České republiky se v roce 2012 zpravodajsky angažovaly i další země, získány byly informace o působení zpravodajských služeb některých zemí bývalého Sovětského svazu, ale také Blízkého a Středního východu.”

Podobně informovali veřejnost vojenští zpravodajci i před rokem: “Vojenské zpravodajství získalo informace o působení zpravodajských služeb cizích mocí z Blízkého a Středního východu na území České republiky.”

Termín Blízký Východ je široký pojem, patří pod něj až 14 zemí, Bahrajnem počínaje a Sýrií konče. Jenže stěží u nás aktivně působili agenti Kuvajtu, Kataru či Ománu a pokud ano, pak jistě ne tak masivně, aby se dostali do výroční zprávy českých zpravodajských služeb.

Je tedy velmi pravděpodobné, že tím, kdo velmi aktivně operuje na území ČR a tím, koho měli autoři výroční zprávy na mysli, jsou především agenti Mossadu či jiných izraelských tajných služeb.

Adam Bartoš