Roman Sláma – lídr kandidátky se představuje v otázkách a odpovědích

Volební vizitky RSČMS do vysílání Českého rozhlasu

Publikováno 16.4.2014 | Autor: admin

Byli jsme, jakožto politický subjekt kandidující do EP, osloveni Českým rozhlasem, zdali mají republikáni zájem o natočení tzv. „volebních vizitek“. Poněvadž příležitostí k prezentaci naší obnovené strany máme ve veřejnoprávních médiích jako šafránu, kývli jsme. Jednalo se v podstatě o krátké představení naší strany a programu v délce 1 minuty, a poté o odpovědi na 5 otázek v délce 5 x 30 sekund. Jako lídr kandidátky jsem se ujal tohoto úkolu, leč podmínky byly poněkud tvrdé. I když byly otázky dopředu stanoveny, nesměly se při rozhovoru používat žádné pomůcky, otázky musely být v podstatě zodpovězeny na 1 pokus, a především  – bylo zakázáno použít jakoukoliv písemnou přípravu. Nesmělo se ani nahlédnout. Takže úkol spíše pro profesionálního řečníka či politika, zvyklého na dané prostředí. Případně pro toho, kdo se často a rád opakuje. Jelikož můj případ tohle není a raději se v takové situaci vyjadřuji perem, musím sebekriticky přiznat, že to dopadlo tak 50/50. Jak co se týká vlastního obsahu zamýšleného sdělení, tak po stránce kvality projevu. Nicméně, beru to jako další životní zkušenost a pokusím se nyní na tomto místě čtenářům zopakovat, co jsem přesně v daném čase měl v úmyslu posluchačům říci.

 • Teď máte přesně jednu minutu na představení programu…   (k dispozici 60 sekund)

Zdravím všechny posluchače, zdravím občany, kteří se rozhodují, zda přijít k letošním volbám. Republikáni jsou tu již 25 let s vámi a pro vás, byť jsme se po jistou dobu odmlčeli. Dnes se k vám znovu obracíme, s aktualizovaným programem i s novou podobou naší strany. Více se dozvíte na našem webu rscms.cz,  případně republikani.eu.

Pokud zvolíte Republikánskou stranu Čech, Moravy a Slezska, bude našim hlavním cílem snaha přeměnit vznikající evropský superstát s totalitními příznaky, na nezávislé společenství spolupracujících a suverénních národů.   Tak, aby se Evropa stala místem spokojených obyvatel – prosperujících a hrdých jedinců. Pouze tvořiví a činorodí občané se mohou stát skutečnými vládci Evropy – skrze své volené zástupce a vyhlašovaná referenda. Evropa už nesmí být rejdištěm nadnárodních korporací a bank, degradující občany na své otroky či zadlužené nevolníky.

 • Jak si představujete své osobní zapojení do práce Evropského parlamentu? Čemu konkrétně se chcete věnovat Vy osobně?  (k dispozici 30 sekund)

Kromě toho, že se celá Evropa potápí do dluhů a mnoho lidí přichází o slušnou práci s dobrým výdělkem, trápí nás také problematika mizející osobní svobody občanů. Takzvaná politická korektnost či tresty a šikanování za údajné verbální zločiny, to nesmí mít ve skutečné demokracii místo. Rovněž všemožné elektronické šmírování a centrální archivování osobních údajů vševidoucím okem velkého bratra není přípustné.

 • Jste spokojen/a se současnou mírou pravomocí Evropské unie? Pokud ne, chtěl/a byste spíše převádět pravomoci ze členských států na Evropskou unii, nebo opačně?  (k dispozici 30 sekund)

Jak již bylo řečeno, hodláme pravomoci Evropské unie radikálně snížit a převést zpět na členské státy unie. Centralistický superstát přeměnit na volnou konfederaci suverénních zemí, jakou bylo svého času Evropské hospodářské společenství. A v první řadě odebrat pravomoci nevoleným evropským komisařům. Pravomoci komisařů – to je výrazný demokratický deficit současné unie. Tyto pravomoci nechť jsou navráceny jednotlivým členským státům, nebo alespoň dočasně předisponovány na poslance EP.

 • Ve které frakci Evropského parlamentu budete v případě zvolení pracovat? Budete výrazným způsobem spolupracovat s českými europoslanci v jiných frakcích?  (k dispozici 30 sekund)

Budeme se snažit vytvořit novou euroskeptickou frakci poslanců EP. S podobně zaměřenými poslanci všech zemí unie.  Očekáváme, že v těchto volbách se jejich počet výrazně zvýší. Demontáž současného superstátu však bude postupný proces, vyžadující jistý čas a výraznou spolupráci mezi všemi euroskeptiky. S českými poslanci jiného zaměření budeme spolupracovat pouze tehdy, budou-li ochotni hájit naše národní zájmy.

 • Na co by měla EU vydávat největší část svého rozpočtu? Ve kterých oblastech by měla výdaje posílit a kde omezit?  (k dispozici 30 sekund)

Státy Evropy by měly s ohledem na svou budoucnost výrazně zvýšit výdaje na energetickou soběstačnost. Tudíž financovat zejména rozvoj jaderné energetiky a postupně snižovat závislost Evropy na dovozu ropy či zemního plynu ze zahraničí, ať už je to odkudkoliv. Urovnat dobré vztahy s Ruskou federací. Klást větší důraz na obnovu i rozvoj železničních sítí, hlavně u dálkových tras. Rovněž potravinová soběstačnost a rizika nežádoucí imigrace jsou zásadní otázkou pro budoucí přežití.

 • Je podle Vás důležité, jestli poslanci Evropského parlamentu umí cizí jazyky? Které jazyky Vy osobně ovládáte?  (k dispozici 30 sekund)

Znalost každého cizího jazyka je samozřejmě vždycky výhodou, nejen v Evropském parlamentu. Předesílám ovšem, že jednacími jazyky v EP jsou VŠECHNY jazyky evropských států přidružených do unie. Na překlady a tlumočení mají poslanci k dispozici velmi dobře placené zaměstnance. Ostatně, kdo se domluvit chce, tak se vždycky nějak domluví. Já si s ohledem na poslední vývoj v Evropě spíše oprašuji své školní znalosti jazyka ruského… Jinak víceméně pasivně němčina.

Zpracoval a na otázky odpovídal:  Roman Sláma, kandidát RSČMS do EP.

Rubriky: politika Napsat komentář

10 odpovědí pro Outsidermedia, tedy vlastně jen 8

Publikováno 15.4.2014 | Autor: admin

Byli jsme kontaktováni panem Martinem Kopeckým s 10 dotazy na různá témata.  V rámci předvolebního ruchu. Pokládáme za důležité zveřejnit tyto otázky a odpovědi i na našich stránkách:

Vážený pane…

blíží se termín voleb do Evropského parlamentu, ve kterých se vaše strana uchází o mandáty od českých občanů. Ke kvalifikovanému volebnímu rozhodnutí bychom se Vás rádi zeptali na některé podrobnosti, které sice mohou vypadat nepodstatně, nicméně zásadním způsobem ovlivňují život všech občanů České republiky a politické strany se jasným odpovědím na ně často vyhýbají. Abychom spoluobčanům doplnili informace a usnadnili volbu, vaše odpovědi na níže uvedených deset otázek budou vyvěšeny na www.outsidermedia.cz. Pokud se tedy rozhodnete odpovědět, prosím stručně, jasně a bez vytáček, neboť občané dlouhé nicneříkající texty nečtou.

Děkuji za pozornost a jsem a s pozdravem

Za outsidermedia.cz

Martin Kopecký

 • Jak v případě úspěchu vaší politické strany či politického hnutí budete hlasovat v případném hlasování o rozšíření EU o další kandidátské země, konkrétně Turecko a Ukrajinu?

odp:  Euro pokládáme za umělý politický projekt, sloužící k ještě většímu zotročení kdysi nezávislých států a národů Evropy mezinárodními bankami (ECB, MMF, atd.). Škodlivost tohoto projektu se již ukázala v případě krachujících států jižní Evropy, ovšem dluhová nákaza postupuje dál. Chceme zabránit přijetí Eura v ČR. Samozřejmě, nezbytné je i zrušení Eura v rámci celé Evropy a návrat ke svébytným národním měnám. Měnám krytým hodnotnými statky a národním bohatstvím jednotlivých států, nikoliv jejich dluhy. Druhá část otázky tudíž pozbývá smysl. Přijetí ESM navíc povede k ještě vyššímu zadlužení těch států Evropy u ECB, které zatím ještě přímo nekrachují. Výsledkem bude zhroucení celého finančního systému Evropy a Eura naráz. Opuštění Eura i celého paktu vnímáme jako vysvobození národních ekonomik. Alternativou do budoucna by mohlo být připojení se k mezinárodnímu měnovému systému států BRICS.

 • Jak v případě úspěchu vaší politické strany či politického hnutí budete hlasovat v případném hlasování o rozšíření EU o další kandidátské země, konkrétně Turecko a Ukrajinu?

odp:  Bezbřehá Evropská unie, neznající hranic a pohlcující další a další státy – to NENÍ naše vize. Turecko už jen geograficky do Evropy nepatří, a krachující Ukrajina na pokraji občanské války by byla dalším kamenem na krku tonoucí Evropy. Naše vize spočívá v návratu evropských států k volné hospodářské kooperaci jednotlivých svébytných zemí. Něco na způsob konfederace, případně návratu do časů EHS (Evropského hospodářského společenství), samozřejmě rozšířeného o země střední i východní Evropy mající zájem v tomto volném svazku spolupracovat.

 • Jaký názor máte na užší vojenskou spolupráci České republiky s USA mimo rámec EU a NATO ve vojenské oblasti, případně dislokaci prvků americké protiraketové obrany na území České republiky? (radar v Brdech, dislokace raket, operační řídící centrum, zpravodajská spolupráce, apod.)

odp:  Názor máme jednoznačný. Česká republika by se neměla míchat mezi velmoci, a nemusí jim nutně ani posluhovat. Chtělo by to svébytnější zahradiční politiku. Ideální by bylo neutralita ČR, jako v případě Rakouska či Švýcarska, tu by však musely garantovat velmoci i okolní státy. Domníváme se, že v případě vyváženější zahraniční politiky ČR směrem na Východ i na Západ by to bylo možné. Druhá, horší možnost garance neutrality by mohla spočívat v tom, že by ČR vlastnila odstrašující jadernou zbraň, byť to na první pohled vypadá nepopulárně. Technicky by na to ČR podmínky měla. Jsou na Zemi menší státy než Česko, které takové zbraně vlastní – např. Izrael.

Vojenské základny či jiná zařízení cizích mocností na území ČR pokládáme za nepřípustné porušení naší suverenity.

 • Jak se bude vaše strana po případně úspěšných volbách chtít vypořádat s „deficitem demokracie” v EU? Jaká opatření navrhnete či podpoříte na omezení moci korporátních lobbistů?

 odp:  Demokratický deficit EU by se nejlépe odstranil zrušením samotné EU. Pokud by to nebylo možné, měly by se odebrat pravomoci nevoleným evropským komisařům a převést tyto pravomoci na EP a jeho výbory. A nebo ještě lépe, postupně převést pravomoci evropské komise zpět na parlamenty jednotlivých členských zemí EU.

Korporace se budou snažit lobbovat, pokud budou existovat. Řešením by bylo zrušit korporace (nereálné) nebo zákaz lobbingu (těžko kontrolovatelné a vymahatelné). Zbývá možnost zpětného anulování vylobovaného zákona při prokázaném lobbingu, a citelné finanční postihy přistižených poslanců EP za totéž.

 • Jak se v případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, postavíte k aféře s odposlechy NSA?

 odp:  Americká NSA si prostě myslí, že může šmírovat celý svět. Jelikož jí to zatím těžko někdo zatrhne, bude se muset zavést reciproční opatření. Protože NSA těžko uvěřit, že toho zanechá, i kdyby tak slibovala. Případně prosadit taková technická opatření (sofistikované šifrování bez tzv. děr a zadních vrátek), aby se monitoring a odposlechy NSA maximálně ztížily.

 • V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, jaké stanovisko v Evropském parlamentu zaujmete k dohodám:a) SWIFT II o hromadném předávání bankovních údajů z EU do Spojených státůb) Dohodě EU s USA o předávání osobních údajů cestujících,c) Obchodní dohodě proti padělatelství (ACTA),d) připravované Transatlantické dohodě o volném obchodu mezi USA a EU (TAFTA)?

odp:  Pokud se bude USA chovat k Evropě jako ke své kolonii, budou různé ponižující a pro Evropu nevýhodné smlouvy existovat. Výsledkem bude totálně zotročené obyvatelstvo na obou stranách Atlantiku. Tyto smlouvy je potřeba buďto vypovědět, bojkotovat nebo modifikovat, aby se svět nakonec nestal jedním velkým vězením.  Takové smlouvy dělají bohaté bohatšími, mocné mocnějšími, a chudé chudšími. Více se ve stručnosti nedá odpovědět, i když by každá z těchto smluv zasluhovala samostatnější a obšírnější rozbor.

 odp:   Shrnu to: Republikáni hájí již 25 let ve svém programu právo bezúhonných občanů vlastnit bez překážek zbraň k nutné osobní ochraně. Pokud to těmto občanům jejich duševní či fyzický stav neznemožňuje. Protože zločinec si ke spáchání zločinu opatří zbraň vždy, bez ohledu na zákon. V tomto nám naopak slouží za vzor USA, případně Švýcarsko s jeho systémem domobrany. Snahy stěžovat nebo kriminalizovat právo občanů bránit všemi prostředky svůj život či majetek jsou samy o sobě zločinem. Režim, který se o toto snaží, pak přetváří svobodnou společnost v policejní stát a jeho poddané v bezbranné otroky. Oběti vydané na nemilost nejen zločincům, ale i samotnému systému. Z toho vyplývá obecně náš postoj k uvedeným zákonům a iniciativám komisařů. Obrana musí být vždy účinnější než útok, jinak ztrácí smysl. Ostatně domníváme se, že v dohledné budoucnosti výše uvedené zákony stejně pozbudou platnost přirozeným vývojem dané reality. Půjde totiž o přežití a na zákony toto znesnadňující či znemožňující nebude čas se ohlížet…

 • Od roku 2009 zavedla Kanada jednostranně pro občany České republiky vízovou povinnost, která navzdory mnoha jednáním o jejím odstranění stále platí. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, budete se dožadovat klauzule solidarity se všemi důsledky, tedy recipročního zavedení víz pro občany Kanady od všech států Evropské unie, nebo současný asymetrický stav vůči občanům České republiky považujete za záležitost českých státních orgánů?

odp:  Záleží na tom, jestli EU v současné podobě přežije či ne. V každém případě musí být vztahy mezi státy na vyváženém a rovnoprávném základu. Tudíž buďto vízová povinnost z kanadské strany nebude existovat, nebo bude existovat oboustranná – ať už ze strany celé Unie, anebo, v případě rozpadu superstátu EU, bude i od České republiky směrem ke Kanadě. Problémy ekonomické imigrace si musí Kanada řešit na svém území.

Za Republikánskou stranu Čech, Moravy a Slezska odpovídal:

Roman Sláma, lídr kandidátky a 2. místopředseda strany.

Rubriky: politika Napsat komentář

Bezvládná nedemokracie.

Publikováno 15.4.2014 | Autor: zarevucky

Destabilizace Ukrajiny a vytlačování ruského trhu i zrady demokracie Ukrajiny

Pokud se týká prevence v taktice, je možná jen tehdy, pokud poznáte úmysl ke krokům , který chcete preventivně předejít.K omylu patří přílišná jistota protivných ůmyslů bez správného odhadu. Existuje-li prevence universální, tak jen k tomu aby taktika chaosu ovládla nemožnost správné strategie a jen pokud se chcete schválně poplést v prognózách vyhledaného i nesprávného nepřítele. V následném chaosu, pak nelze rozeznat pravdu , pokud si to někdo nepřeje. Později ale pravda vyjde na povrch, když si všímáte konající lidi, kteří jsou u kormidel a pokud dotyčný se zapomene schovávat.

 Při rozhodování ve strategiích se účelnost jednání měří mírumilovností, pokud ta neexistuje vede to jen k opotřebovávání sil. Marnost je někoho přinutit jednat, aby vám něco dal bez adekvátní náhrady. Bývá to náhrada ekonomická za politickou, nebo opačně. Ani preventívní zastrašování není nic platné, dokud neexistuje dostatečný politický tlak , protože na politiku je jen politika, a opět na ekonomiku působí jen ekonomika. Míchat politiku s ekonomikou se už dávno ukázalo nerozumné. Kdo se chce bránit, ten je pro mír, ale kdo chce útočit haraší zbraněmi, ale vyvolává potřebu podle Clausewitze bránit se preventívním krokem. Pokud se jedná o mírumilovný krok, není nutné použití boje, ale pokud někdo nechce mír útočí první (tak jak USA, a v závěsu i NATO – Británie, Izrael a ostatním co se učí od NATO i USA). Rusko nikdy na cizím území nebylo v prvé řadě nemírumilovné (není omluvou ozančit je za cizí agenty a pka do nich střílet -), ale pokud jste jej dotlačili k porovnávání sil, je zbytečné čekat, že tak bude pořád.

Podle všeho jednáním proti Ukrajincům jde o vliv zatáhnout do krize Rusko, aby znemožnilo zásahu od jednotek OSN a bylo to na jejich účet, že měli chránit ruské Ukrajince. Zase se opomíjí, že toto Rusko nečiní a neudělá, protože jde o mírové jednání k tomu, aby mělo právo veta k tomu, že Ukrajinská krize se musí vést bez závislých jednotek OSN, a to závislost bez Evropanů i tedy bez Ruska.

 Destabilizace Ukrajiny, který Československá politika jednotlivců podporovala, vlastně začala od pokusu o puč ve 21. 12. 2013, ale tento puč nebyl řešen Junukovyčem a pokračoval Majdanem a střelbou z „zákonným “ potlačením ruského jazyka i změnou v policejním a soudním aparátu. Tato změna došla k vývoji nespokojenosti občanů a neřešením bezpečnosti Ukrajinců, kteří pochopili, že se musí bránit sami.

Bylo i naznačeno, že pokud by čekali pomoci od Ruska, tak nové vedení to zásadně odmítá, i když tu pomoc od Ruska by vítali, jako ekonomickou. Prostě by chtěli mít levný ruský trh a tedy ekonomicky podporu, ale politicky jsou nepřátelští proti Rusku. Naopak Rusko nepřátelství neprojevuje a chce řešit národní vztahy smírně a ve skutku stále energeticky pomáhá i ekonomicky pokud budou mít Ukrajinci práci i v Rusku. Krym byl jen pokus vrátit Rusku, co Rusku patřilo a vládce Chruščov smírně daroval Ukrajině , bez náhrady. (Pokud se jedná o zbraňové systémy, ty chtěla Evropa zlikvidovat již potom za Gorbačeva).

Rusko politickou ochranu již nemůže pro politický odpor Evropy (i Asociační dohodu) dávat, ale pro nedostatečnost ekonomické pomoci od Evropy Ukrajině, chtějí ekonomickou pomoc vyžadovat od Ruska (viz plynovod).

Bez rozmyslu se vede debata proti Rusku, že má na vlastním území vojsko k obraně, aby postihli ekonomickou emigraci z Ukrajiny, tím je vázano a důvod této přítomnosti. Nemůžou pro odpor Evropy a NATO (které nerespektuje OSN) ekonomicky pomáhat, POKUD NEMŮŽOU POMÁHAT I POLITICKY.

Následně je tedy vytlačován ruský trh i mimo Ukrajinu, nemůře se tedy očekávat , že zůstane výše pomoci od Ruska na dostatečné úrovni a embargem proti Rusku se znemožnuje. Embargo známe již od let před rokem 1989, kdy by to Evropa sama nedělala v Československu, Trh se otevřel až po odchodu Ruska (tedy odchod Sovětských vojsk – tato byla převážně v roce 1968 z národů Gruzínců, Ukrajinců, Litevců a Estonců – ale málo z Ruska), tedy odchodu ruského trhu.

Dosud se ruský trh zneužívá a vyžaduje ekonomicky, ale bez politického vlivu, přestože v Rusku je již taky demokracie. Pokud by se Rusko tvářilo, jako USA a Izrael i NATO a taky Evropa, již dávno by nějaký vliv toho druhu bylo znát NA TOM JAK BY TLAČILO nemírumilovně na své požadavky o imperiu.

To se neděje a dít nebude, protože Rusko je je mírumilovné, to ukázal Krym v protiscénaři Majdan, vždyt Ukrajinci radši 145 až 200  Ukrajinců nařknou ze velezrady a separatisty , než by přiznali, že sami svou demokracii zradili. Stále se musí přiznat, že Rusko je mírumilovné a to dokazuje i v Radě bezpečnosti OSN, kdy ustoupilo ale bylo zrazeno při řešení krizí v Lybii, Sýrii, Afghanistanu i jinde. a ted i tady na Ukrajině, chtějí obelstít Rusko , aby se mohla vojska OSN aUSA dostat na Ukrajinu , nebo dokonce preventívně zasáhnout na Ruskou armádu na svém území, jak Izrael dělá v Sýrii.

Rusko zastrašit nelze, pokud by chtělo NATO neadekvátně vstoupit na Ukrajinu má právo v této Radě bezpečnosti očekávat to samé odporování, co mají proti Rusku a to výzvou z Ruska v Radě proti USA a sankcemi proti USA..

 POKUD JE NĚKDO USTRAŠENÝ TAK JSOU TO V EVROPĚ USTRAŠENCI, nejdřív sejí vítr a dočkají-li se bouře, tak se diví. Jsou i tu v Čechách i na Moravě, tedy Česku, kteří tvoří stát minimálně dvou spolčených národů Moravanů a Čechů. UŽIJÍ  podle práva na sebeurčení, jen kdyby jim to ve státě dovolily?

 Nebo by se dělo označeni za velezradu, jako v Ukrajině, za to že chtěji rusky mluvící Ukrajinci svou oblast nezávislou (autonomní) na Kyjevské vládě (nehledíc na to, že by Rusko nemohlo příjmout žádný region bez možností referenda o připojení k Rusku, nejsou tedy ani Rusku zajímaví, musí si pomoci sami, jinak budou i zastrašováni sami).

 • Strašit nastrčenými a nedokázanými agenty a vojsky z Ruské armády, i když Lavrov to dementuje, je přinejmenším projev bezvládí demokracie a musí nastoupit nedemokratické síly, které se zmocnily po puči vlády v Kyjevě, ale Ukrajinci to vědí, nemůžou náhodou střílet do vlastních lidí, když se učili, že Ukrajina je jednotná, a to i s těmi Ukrajinci, co chtějí bojkotovat dosavadní pučistickou vládu.

 Kde je demokratický přístup vlády , která podepsala Asociační dohodu z Evropou o demokracii a v praxi je toto předváděno jako oprávněné střílení občanu ruskojazyčných Ukrajinců a kteří jsou označováni pro zjednodušení zabíjení, jako separatisti (Seznam odboje – 3 v M.).

Nejsou to náhodou ti , kteří nezradily svou demokracii a chtěji být svobodni a neutlačování žádnou mocí , natož chaotickou bezvládnou pučistů(kterou Janukovyč ponechal na Majdanu od pokusu o puč 21.12.20123 a změnách v parlamentu , soudnictví i policii a ted ještě v Ukrajinské armádě – popleteni proti sobě bratři se napadající), která nerozlišuje ani své občany , jsouci mít svobodné volby?Proč místnima volbama , nebo referendy se neukáže kdo chce vládnout sobě a spravedlivě bez potyček a zabíjení? Mír občanům Ukrajiny a svobodu bez střeleb – tak jako na Krymu, to je snad sen?

 

Jaký bude scénář nastolení práva , když funguje bezpráví z řad oligarchů a parlementu přebudovaného nacionalisty a nepřihlížející , že existuje menšina ruskojazyčná a pomstychtivě všechny zatracují , jako separatisty a velezrádce? Kdo koho zradil v rámci Ukrajinské demokracie?