Policista – tajný člen KSČ má v Olomouci pomník!

Dne 18.února 2013 byl ve vestibulu Krajského policejního ředitelství v Olomouci odhalen pomník osmi tragicky zesnulých policistů. Mezi nimi je zde na prvním místě vytesáno jméno policisty z Přerova, Stanislava Podepřela, který zahynul následkem výbuchu na policejním oddělení v Přerově-Předmostí v den vstupu ČR do NATO.

Policista Stanislav Podepřel byl před listopadem 1989 jako člen SNB využíván Státní bezpečností k fyzickým útokům proti odpůrcům komunistického režimu. Já sám jsem byl po jeho násilném a především zákeřném zákroku několikanásobně zraněn a to v srpnu r.1989, kdy jsem byl podezřelý z toho, že připravuji protestní akci připomínající neblahé výročí vpádu sovětských vojsk ze dne 21.srpna 1968.

Policista – bývalý příslušník SNB Stanislav Podepřel se v roce 1998-9 stal tajným členem KSČ a spolupracoval s militantní komunistickou organizací bývalého příslušníka StB Ludvíka Zifčáka, který v roce 1998 po nástupu ČSSD začal proti mé osobě spolu s dalšími komunisty organizovat protestní akce a to nejen u mých rehabilitačních soudů, ale také přímo u budovy BIS v Olomouci, kde jsem 10 let pracoval. Cílem těchto komunistických akcí bylo mé odstranění z BIS a obvinění z toho, že jsem zorganizoval bombový útok na policejní stanici v Přerově-Předmostí, kde policista Stanislav Podepřel byl následkem výbuchu těžce zraněn a později na tato zranění zemřel.

Policista Stanislav Podepřel byl předmětem operativního zájmu BIS. Po nástupu ČSSD bylo postupně vedením BIS rozhodnuto, že operativní akce zaměřené na krajně levicové organizace s napojením na KSČM nebudou předmětem zájmu BIS a to i přes to, že zde bylo důvodné podezření z účasti členů KSČM a KSČ na několika bombových útocích v Přerově. To však bylo v době, kdy se již připravovalo mé ostranění z BIS a následné zatčení.

Nemám nic proti pietní připomínce tragicky zesnulých policistů, ale u jména Stanislava Podepřela bych se přinejmenším pozastavil. Z dosavadního zjištění vyplývá, že za zveřejnění jména tohoto policisty na pomníku v průčelí krajského ředitelství PČR je odpovědný ředitel Jaroslav Skříčil, který, jako důvěrný přítel někdejšího ministra vnitra Ivana Langera, dobře zná okolnosti doposud ne zcela objasněného případu policisty Stanislava Podepřela, který tajně spolupracoval nejen s KSČM, ale i s KSČ.

Vladimír Hučín, 21. února 2013