Sionisté a soudruh Hitler

 SIONISTÉ  A SOUDRUH HITLER.

Jak nás nedávno informovaly naše sdělovací prostředky, vyšla v Německu zajímavá publikace. Napsal ji americký historik Bryan Rigg a pojednává o podílu židovských vojáků v armádě Hitlerova wehrmachtu. Kniha šla v Německu doslova na dračku.

O této skutečnosti informoval naše čtenáře Rudolf Ströbinger, jinak též známý jako historik, který napsal několik knih mapujících zločiny komunistů za II. světové války. V knize „Hitlerovi židovští vojáci“ se uvádí, že v nacistické armádě sloužilo nejméně 1.200 Židů, převážně vyšších důstojníků. Jak známo, mnozí z nich veleli jednotkám prvního sledu při útoku na Polsko v roce 1939 a poté i na Sovětský Svaz  v roce 1941.

Dnes tolik hlásaná gloriola německé armády, coby nositelky cti, dostává vážné trhliny. A to nejen proto, že z německých archívů vyplynulo, že to nebyla až esesácká  „sonderkomanda“ druhého sledu, která organizovala vraždění Židů v „Babím jaru“ u Kijeva a jinde. Byly to především „čestné“ armádní jednotky, které mnohdy na rozkaz svých židovských důstojníků hnaly do hořících stodol polské a ukrajinské Židy. A to zcela úmyslně. Vytvářet iluzi, že Židé byli v nacistické armádě z donucení, je zcela zcestné. Tito „nadlidé“ se cítili být především Němci, příslušníky „vyvoleného národa.“ Podobně to bylo koneckonců i v předválečném Československu. Až na několik intelektuálů kolem tzv. Skupiny Hradu, se všichni se všichni ostatní, až po toho nejchudšího Žida, hlásili k německé národnosti. Čechy pohrdali a strašně se posléze divili, že s nimi nechtějí mít tzv. „rasově čistí“ Němci nic společného. Vždyť spolu přece bojovali ve „Velké válce“ za společnou německou říši. Češi pro ně byli „bömische póvl“ a podle rasového výkladu rabínů i poslední židovský chudák na Podkarpatské Rusi byl na vyšší „nadlidské“ úrovni, než nějaký Čech.

V knize amerického historika je také zmíněno, že ve wehrmachtu sloužili pouze židovští míšenci. Nebylo to nakonec proto, že „genossepartei“ (v překladu soudruh a nikoliv soukmenovec) Hitler byl sám z jedné čtvrtiny židovského původu? Ten sám uvádí v knize „Mein Kampf“ (české vydání s výkladem), že Židé si po tisíciletí udržují „rasovou čistotu“.

To znamená, že je zakázáno, a dokonce pod trestem smrti, obcovat s jinými rasami než s Židy.

S případnými židovskými míšenci bylo zacházeno jako s méněcennými, podobně jako Američané zacházeli s Indiány  a vůbec černí, bílí i rudí dodnes zacházejí se svými míšenci.

Kdybychom uvěřili různým fámám(?), dopadlo by to nakonec tak, že jediným rasově čistým Němcem by z celého nacistického vedení zůstal pouze Reinhard Heydrich. Tento šéf RSHA a údajný schizofrenik si prý vedl své osobní rasové svazky na všechny nacistické potentáty. Podle něj byli prý židovského původu i vedoucí činitelé GESTAPA a jiných složek.

Proto zřejmě po atentátu na „třetího muže Říše“, který provedli českoslovenští parašutisté v roce 1942, vedení nacistické strany příliš netruchlilo a spíše si oddychlo. Člověk, který sbíral kompromitující materiály na každého, mohl být nebezpečný všem. Především však si oddechli již zmiňovaní „židovští míšenci“, kteří v armádě a represivních složkách zastávali vysoké funkce a hodnosti.

Zvláštní ovšem je, že když se u nás nebo v jiném „demokratickém“ státě, vydá kniha coby bestseler, je vše v pořádku. Jakmile však historická fakta z těchto knih začne někdo citovat veřejně, jde okamžitě o urážku na cti, antisemitismus a bůhvíco ještě. Tak tomu bylo i v případě německého politika, a  poslance za CDU(pozn. křesťanská strana), který byl vyloučen ze strany  a dokonce i zbaven poslaneckého mandátu v parlamentu. Přitom pouze konstatoval dnes všem známý fakt, že jeden z vůdců bolševického převratu a krvavého teroru v Rusku v roce 1917 Lev Trocký, se ve skutečnosti jmenoval Bronštejn a byl židovského původu. Rovněž Zinovjev, Kaměněv a další hoši, kteří vytvořili ČEKu, předchůdkyni pozdější KGB, měli ve skutečnosti podobná jména i původ.

Musíme dodnes tajit, jaký původ měli lidé, kteří zavedli přes 70 let trvající rudou hrůzovládu s miliony zavražděných a umučených?

Dnes se to zřejmě opět někomu nehodí do „krámu“. Normálně a logicky uvažující lidé jsou pronásledováni a v našich učebnicích dějepisu pro základní školy „objektivní historici“ znovu upravují fakta. Po pravdě řečeno však nikoliv k obrazu svému, ale k obrazu doby, jež si toho žádá.

Ovšem za patřičný Obolus.                                                                                      (doc)